Wees toekomstproof: stap over op een circulair bedrijfsmodel

Heeft de lineaire economie haar langste tijd gehad? Als je alle berichten mag geloven over klimaatverandering, grondstoftekorten en milieuvervuiling zou je zeggen van wel. Zelfs de grootste cynicus moet toegeven dat het huidige economische model niet tot in het oneindige is vol te houden. Als alternatief wordt steeds vaker een circulaire economie genoemd. Maar hoe werkt dat? En hoe doe je daar als bedrijf aan mee?

Lineair

Lineaire economie werkt heel simpel. Een fabrikant maakt bijvoorbeeld een paar schoenen en verkoopt deze, meestal via een tussenpersoon, aan een consument. Die draagt ze vervolgens een tijdje en afhankelijk van de kwaliteit worden de schoenen na één of meerdere seizoenen afgeschreven en op de vuilnisbelt gedumpt.

Circulair

Bij een circulaire economie gaat het net iets anders. De fabrikant maakt niet alleen de schoenen, maar zorgt ook direct voor recycle mogelijkheden voor de oude schoenen. Bijvoorbeeld door ze actief in te zamelen, zodat het materiaal weer gebruikt kan worden voor het nieuwste model. Op die manier ontstaat een circulair systeem, waarbij zo min mogelijk grondstoffen worden verspild.

Nieuw marketingmodel

Dat lijkt allemaal best mogelijk, maar er is nog een tweede probleem. Onze hele manier van produceren en consumeren is er op gericht dat producten tijdig zijn. Sterker nog, veel fabrikanten maken hun lampen, schoenen, telefoons etc. op zo’n manier dat ze maar een bepaalde tijd meegaan, zodat consumenten weer nieuwe moeten kopen. Fabrikanten moeten dus niet alleen hun productiemodel veranderen, maar ook hun marketingmodel.

Leasen in plaats van kopen

Eén van de beste oplossingen hiervoor is door producten te leasen in plaats van ze te kopen. Daarbij verzeker je de consument van een goed werkend product tegen een vaste prijs per maand. Fabrikanten worden zo gestimuleerd om producten te maken die én heel lang mee gaan én een hoge restwaarde houden. Inzamelen is ook een stuk makkelijker, omdat het product het eigendom blijft van de verhuurder.

Operational Lease

Ook bij Five Up bieden we een dergelijk marketingmodel aan. Je kunt bij ons computers, servers, printers en andere apparatuur niet alleen kopen, maar ook leasen via een Operational Lease contract. Wil je als bedrijf een bijdrage leveren aan de circulaire economie?, dan wordt overgaan op Operation Lease dus meer dan alleen een financiële afweging. Het wordt ook een principiële keuze.

Third Party Management

Naast leasen is ook TPM, Third Party Management, een optie om verspilling tegen te gaan. Bij veel fabrikanten vervalt het servicecontract na een periode van drie tot vijf jaar en wordt de apparatuur vervangen. Zelfs al is deze nog prima bruikbaar. Door over te gaan op TPM, waarbij je het onderhoud uitbesteedt aan een derde partij, kun je jouw ‘oude’ apparatuur op een betrouwbare wijze nog jaren extra gebruiken.

Five Up

Wil je meer weten over onze opties voor Operational Lease en TPM? Neem dan contact met ons op. Mail naar sales@fiveup.nl of bel naar: 071 579 10 00. Daarnaast kun je onze whitepaper downloaden. Daarin staan handige tips om te besparen op de inkoop van hardware.

Categorieën: Blog