In 5 verantwoorde stappen uw verouderde hardware verwijderen

Uw hardware heeft na enige jaren zijn beste tijd gehad. Tijd voor nieuwe apparatuur. Maar wat doet u met al het oude materiaal? Er staat belangrijke en privacygevoelige data op de hardware, dus een juiste verwerking ervan is vereist. Daarnaast vindt u het prettig als dit op verantwoorde en milieuvriendelijke wijze gebeurt. Hoe pakt u dit aan? Wij laten u in 5 stappen zien hoe om te gaan met verouderde hardware.

Sommige bedrijven schenken de oude apparatuur aan de medewerkers. Maar in de praktijk blijkt, dat de zakelijke apparatuur achterloopt bij wat de medewerkers thuis hebben staan. Daarnaast loopt u als bedrijf het risico dat de afdeling ICT wordt belast met medewerkers die vragen en/of problemen hebben met de pc of laptop in kwestie. Een betere oplossing is om de restapparatuur in zijn totaal af te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf. Afhankelijk van de leeftijd en specificatie genereert de hardware vaak nog een interessante restwaarde. Dit bedrag kunt u inzetten binnen uw eigen organisatie of eventueel schenken aan een goed doel. Voordat het zover is, is het uw bedoeling de apparatuur eerst in te laten nemen. Dat brengt ons bij de eerste stap.

Stap 1

Inname
U neemt contact op met een professioneel afvoer-/recyclings-/ICT life cycle bedrijf. De logistieke afdeling maakt een plan van aanpak, inventariseert wat er afgevoerd moet worden en in overleg wordt er een datum gepland voor de afvoer. In het plan van aanpak worden die diensten opgenomen die later in het traject nodig zijn, zoals: afvoer- en inruilservice.

Stap 2

Verwerking
Na inname wordt alle apparatuur geregistreerd en verwerkt. Van alle hardware wordt het merk, model, serienummer en klant asset-tag (indien van toepassing) geregistreerd. Tijdens deze inventarisatie wordt het apparaat getest en alle data wordt verwijderd. De apparatuur wordt vervolgens verwerkt en het bedrijf ontvangt een complete registratie en een dataverwijderingscertificaat voor alle datadragers.

Stap 3

Datavernietiging
Bij de inname en verwerking van uw apparatuur worden alle beveiligingsrisico’s uitgesloten. Het op de juiste manier verwijderen van data is essentieel. Uw afvoerbedrijf gebruikt hiervoor speciale software, Blancco bijvoorbeeld, waarbij alle data van de datadragers wordt verwijderd. U ontvangt per serienummer een dataverwijderingscertificaat. Datadragers kunnen ook vernietigd worden in een grote schredder. Stelt u nog strengere eisen aan uw data? Vraag dan naar de mogelijkheid om data op locatie te laten verwijderen.

Stap 4

Rapportage
Na de verwerking ontvangt u van uw afvoerbedrijf een rapportage met een compleet overzicht van de afgevoerde apparatuur, dataverwijderingscertificaten per gewiste harddisk en aanvullend een milieuverklaring voor de afgevoerde apparatuur zonder restwaarde. Tevens ontvangt u een restwaardeoverzicht met de opbrengst van de hardware.

Stap 5

Restwaarde en donatie
Na het ontvangen van de rapportage heeft u de keuze om de restwaarde te ontvangen of (deels) te gebruiken voor donatie aan een goed doel. Maar u kunt de restwaarde ook inzetten om nieuwe hardware aan te schaffen. Ook grondstoffen zijn nog goed bruikbaar.
Iets om over na te denken dus.

Restwaarde
Voor wat betreft de restwaarde van uw hardware: op de internationale handelsmarkt hebben afgeschreven hardware nog vaak een hoge restwaarde. MKB-bedrijven, beginnende ondernemingen, scholen, universiteiten, non-profit- of overheidsinstellingen en fabrikanten kunnen gebruikte computers nog jarenlang prima gebruiken.

Donatie
U kunt bij uw vervangingsprocessen kiezen voor een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld door afgeschreven hardware te doneren aan derdewereldlanden die een eigen goede recycling kennen.

Herinzet grondstoffen
Grondstoffenbeheer kan bestaan uit bijvoorbeeld slimmere inzameling van meer reststoffen of intelligentere sorteertechnieken. Efficiënt, slim en duurzaam.

Categorieën: Blog