De opkomst van Third Party Maintenance

In 2017 herstelde de economie en investeerden bedrijven weer volop in verouderde infrastructuren. Dat ging voor een deel om het vervangen van de interne infrastructuur en voor een deel om migratie naar de cloud. Om dit allemaal te bekostigen, is er een toenemende acceptatie van Third Party Maintenance (TPM), waarbij een merkonafhankelijke derde partij zorgt voor het onderhoud van apparatuur die buiten de service-programma’s van de hardware-leveranciers valt.

Onnodige vervanging

Bij de service-programma’s van hardware-leveranciers, wordt elke drie tot vijf jaar alle hardware vervangen, ongeacht de levensduur. Dit zorgt natuurlijk voor onnodige downtime en geldverspilling. Niet alle apparatuur hoeft immers vervangen te worden, alleen omdat de fabrikant dat dicteert. Sommige onderdelen van onze infrastructuur zijn nog prima geschikt voor waar ze voor worden gebruikt, ook na het verlopen van het service-contract met de fabrikant. Maar de klant wil natuurlijk wel service.

Third Party Management

Na de garantieperiode zijn de tariefstijgingen voor onderhoud door de fabrikant echter fors, waardoor vervanging aantrekkelijker lijkt. Bedrijven worden vervolgens door resellers ingelicht over het bestaan van TPM-partijen en zien dan tot wel 70 procent lagere kosten dan wanneer ze het onderhoud door de fabrikant laten uitvoeren. Bovendien is de kwaliteit van TPM vergelijkbaar met of zelfs beter dan de kwaliteit die door de fabrikanten zelf kan worden geleverd.

Voordelen TPM

Zeker als je infrastructuur uit verschillende merken bestaat, heb je ook te maken met verschillende onderhoudscontracten, verschillende SLA’s en verschillende contactpersonen. Risico op verwarring neemt toe, waardoor de rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Een TPM biedt je één contract, één factuur en één telefoonnummer voor je volledige setup. En dan is de deal natuurlijk snel gesloten.

Proactieve support

Wij verwachten dat de groei van TPM zich ook in 2019 onverminderd zal doorzetten. En niet alleen voor de interne infrastructuur: ook cloud providers zijn gebaat bij betaalbare service en onderhoud voor hun datacenters door een TPM-partij. Systemen kunnen tegenwoordig aangeven dat er een incident aankomt. Zo worden problemen geïdentificeerd voordat er een impact is voor de gebruikers. Denk hierbij aan 24/7 monitoring van de gezondheidstoestand van de hardware, met pre-failure alerts, automatische call logging en engineer dispatch. De meeste vendoren bieden dit aan, maar beperken zich tot hun eigen systemen. Een TPM biedt uniforme proactieve support aan voor alle systemen, ongeacht het merk in het datacenter: één monitoring node, één console en één escalatieproces.

Dat er een groeiende behoefte aan TPM is, wordt wel geïllustreerd door allerlei nieuwe TPM-partijen die nu de markt betreden. En die groei is wereldwijd.

Five Up

Wil je meer weten over Third Party Management? Neem dan contact met ons op. Mail naar sales@fiveup.nl of bel naar: 071 579 10 00. Daarnaast kun je onze whitepaper downloaden. Daarin staan handige tips om te besparen op de inkoop van hardware.

Categorieën: Blog